CORDA CORDES BLUES

Corda Cordes Blues és un projecte de cordes que s’està impartint a l’escola Divina Providència de Mataró.

Amb l’excusa d’aprendre blues, estem aprenent a tocar el violí o el violoncel. El projecte es desenvolupa en horari lectiu dins dels cursos de 3r i 4t de Primària.